Najlepszy Żłobek dla Twoich dzieci.

Wesołe Wygibasy to miejsce, które powstało z pasji, wielkiej troski i miłości do dzieci.

Dzieci zasługują by myśleć, ze mogą zmienić świat

logo

Poczytaj o Naszej Pracy i Zapisz Swoje Dziecko.

Naszym założeniem pedagogicznym jest opieka nad dziećmi na najwyższym poziomie. Wiemy, że rodzice powierzają nam swój największy skarb i musimy dać im poczucie bezpieczeństwa.

Wykwalifikowana Kadra

Czas na zabawę

Bezpieczeństwo

Rodzinna atmosfera

zdjęcie profilowe Agnieszki Ciołkowskiej - właścicielki Wesołych Wygibasów

697 560 022

Właścicielka Wesołych Wygibasów.

! Nowy Żłobek !

Ulica Śliczna 36A, Kraków

Wkrótce otwarcie!

Projekt Maluch+ 2022-2029

Niepubliczny Żłobek

Żłobek, Kraków

ul. Stańczyka 8/LU3

Projekt Maluch+ 2022-2029

Niepubliczny Żłobek

Żłobek, Kraków

ul. Glogera 53/LU2

Klub Malucha

Żłobek, Kraków

ul. Vetulaniego 8

Kraków, Żłobek w Naszym Mieście

Dofinansowanie

W 2024 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 6,00zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa,

ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616 97 97, pokój nr 34

e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.